Dokumenty podróży

Kiedy otrzymam mój bilet?
Czy potwierdzenie rezerwacji jest również moim biletem?
Czy mój bilet to także moja karta pokładowa?
Jak długo mój dokument identyfikacyjny musi być ważny?
Czy potrzebuję wizy do kraju, do którego lecę?
Nie mogę otworzyć pliku z fakturą. Co teraz?